سيد العارفين cover
سيد العارفين cover

سيد العارفين Lyrics Meanings
by Abadi Al-Johar

2

سيد العارفين Lyrics

أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
الجفا ياعمري يجرح، الجفا ياعمري يجرح
وإنت سيد العارفين، وإنت سيد العارفين
الله، الله سيد العارفين
أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
الجفا ياعمري يجرح، الجفا ياعمري يجرح
وإنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
والله سيد العارفين

قلبي متعلق في قلبك، وماله سيرة غير حبك
قلبي متعلق في قلبك، وماله سيرة غير حبك
قلت لك كلمة أحبك ماهو مرة ومرتين
ماهو مرة ومرتين
قلبي متعلق في قلبك، وماله سيرة غير حبك
قلبي متعلق في قلبك، وماله سيرة غير حبك
قلت لك كلمة أحبك
(ماهو مرة ومرتين (ماهو مرة ومرتين
ماهو مرة ومرتين
الجفا ياعمري يجرح، الجفا ياعمري يجرح
وإنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
والله سيد العارفين

أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
الجفا ياعمري يجرح، الجفا ياعمري يجرح
وإنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
والله و إنت سيد العارفين أروي إحساسي بطيبك، وأجبر بخاطر حبيبك
أروي إحساسي بطيبك، وأجبر بخاطر حبيبك
ليت هاللهفة تجيبك، وفيك أغيظ العاذلين
وفيك أغيظ العاذلين
أروي إحساسي بطيبك، وأجبر بخاطرحبيبك
أروي إحساسي بطيبك ،وأجبر بخاطر حبيبك
ليت هاللهفة تجيبك، وفيك أغيظ العاذلين
وفيك أغيظ العاذلين
وفيك أغيظ العاذلين
الجفا ياعمري يجرح، الجفا ياعمري يجرح
وإنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
وإنت و إنت سيد العارفين

أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
أبتدى شوقي يبين وزاد في قلبي الحنين
الجفا ياعمري يجرح، الجفا ياعمري يجرح
وإنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
الله وإنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
وإنت وإنت سيد العارفين

إنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
وإنت و إنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
والله إنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
وإنت و إنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
وإنت وإنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
و الله إنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين
إنت سيد العارفين
وإنت وإنت سيد العارفين
وإنت سيد العارفين

Writer(s): Saud Al Sharbatli
Copyright(s): Lyrics © Rotana Publishing s.a.r.l., KRIZTAL ENTERTAINMENT GROUP
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

by Dry Kill Logic

1

327

Hot Tracks