Mẹ Ơi Có Biết
Mẹ Ơi Có Biết

Mẹ Ơi Có Biết Lyrics Meanings
by Andy Trung Dung

1
Mẹ Ơi Có Biết Music Video

Mẹ Ơi Có Biết Lyrics

Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều
Cứ muốn ôm mẹ mà cười thật to
Mẹ ơi có biết mẹ yêu con lắm
Mỗi khi con buồn có mẹ kề bên

Mái tóc mẹ thơm ánh mắt mẹ hiền
Thích nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên
Tới lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan
Cố gắng học hành để mẹ được vui

Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều
Cứ muốn ôm mẹ mà cười thật to
Mẹ ơi có biết mẹ yêu con lắm
Mỗi khi con buồn có mẹ kề bên

Mái tóc mẹ thơm ánh mắt mẹ hiền
Thích nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên
Tới lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan
Cố gắng học hành để mẹ được vui

Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều
Cứ muốn ôm mẹ mà cười thật to
Mẹ ơi có biết mẹ yêu con lắm
Mỗi khi con buồn có mẹ kề bên

Mái tóc mẹ thơm ánh mắt mẹ hiền
Thích nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên
Tới lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan
Cố gắng học hành để mẹ được vui

Mái tóc mẹ thơm ánh mắt mẹ hiền
Thích nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên
Tới lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan
Cố gắng học hành để mẹ được vui
Cố gắng học hành để mẹ được vui

Writer(s): CHUNG VAN NGUYEN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Mẹ Ơi Có Biết Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Mẹ Ơi Có Biết".

End of content

That's all we got for #

What Does Mẹ Ơi Có Biết Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

79
Hot Tracks

1

2K

0

559
Recent Blog Posts