Angélique Kidjo, Naima Loloye cover

Loloye
by &
Lyrics and Meaning


Ratings


Loloye Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Eé éi yo lolo yé
Ea bolo iyo lolo yé
Verse 2
Nin odo lonlon
Nin hounssou déa
Nin yonnoun
Nan la vo
Lonlon nin non
Mian vé odo min
Mian non dou
Sinsin dé
Verse 3
Lonlon déka
Moun sou nin, mian non dou o
Edou non non a
Djo bio sinsin
Léa amin déka déka n'ti
Gadé o min a, moun sou o
Verse 4
Eé éi yo lolo yé
Ea bolo iyo lolo yé
Verse 5
Amindé o lé
Lédji lonlon sé
Alébé nin towo
Nin okpo lonlon
L'agbé ya min a
Ayanbé nou yon nan wo
Aminssiamin, do la do lonlon sé
Oyan bé dé, lonlon moun lé
Assimin nin, ola pléo
Akan do towo dji
Verse 6
Eé éi yo lolo yé
Ea bolo iyo lolo yé
Nan lavo
Nan lavo, nan lavo
Eé éi yo lolo yé
Ea bolo iyo lolo yé

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts