أهي جت cover
أهي جت cover

أهي جت Lyrics Meanings
by Angham

2

أهي جت Lyrics

أهي جت إللي في عينيها كان
واللي في عينيها بات
واللي في هواها عاش
واللي عليها مات
إللي في عينيها كان
واللي في عينيها بات
واللي في هواها عاش
واللي عليها مات

بيقول ناسي عينيها
وعينيه بتقول شاريها
باين ح يموت عليها
والسكات قايل حاجات
بيقول ناسي عينيها
وعينيه بتقول شاريها
باين ح يموت عليها
والسكات قايل حاجات
أهي جت

مشغول عن قلبي بيها
هصبر معلش وأخليها
تعيش يومينها وبعديها
هشغل بقى مشغول بيها
هعديها، هعديها
بكرا طيفي يغطيها
مشغول عن قلبي بيها
هصبر معلش وأخليها
تعيش يومينها وبعديها
هشغل بقى مشغول بيها
هعديها، هعديها
بكرا طيفي يغطيها بيقول ناسي عينيها
وعينيه بتقول شاريها
باين ح يموت عليها
والسكات قايل حاجات
بيقول ناسي عينيها
وعينيه بتقول شاريها
باين ح يموت عليها
والسكات قايل حاجات
أهي جت

إللي في عينيها كان
واللي في عينيها بات
واللي في هواها عاش
واللي عليها مات
إللي في عينيها كان
واللي في عينيها بات
واللي في هواها عاش
واللي عليها مات

بيقول ناسي عينيها
وعينيه بتقول شاريها
باين ح يموت عليها
والسكات قايل حاجات
بيقول ناسي عينيها
وعينيه بتقول شاريها
باين ح يموت عليها
والسكات قايل حاجات
أهي جت

Writer(s): كاترين رينيه
Copyright(s): Lyrics © Rotana Publishing s.a.r.l.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

أهي جت Meanings & Interpretations

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "أهي جت".

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

Recent Blog Posts