واحنا سوى cover
واحنا سوى cover

واحنا سوى Lyrics Meanings
by Assala

1

واحنا سوى Lyrics

لما قام واحنا سوى
قلب وراه راح هوا
والهوى لما ﺇبتدى
عيشنا فيه هو وأنا
لما قام واحنا سوى
قلب وراه راح هوا
والهوى لما ﺇبتدى
عيشنا فيه هو وأنا

ومش ح يجي بعد كده
يوم علينا نسيب بعضنا
وبعدنا مافيش غرام
مافيش حبايب زينا
ومش ح يجي بعدك كده
يوم علينا نسيب بعضنا
وبعدنا مافيش غرام
مافيش حبايب زينا

ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه

لما قام واحنا سوى
قلب وراه راح هوا
والهوى لما ﺇبتدى
عيشنا فيه هو وأنا

وقولي ﺇيه يهمنا
مهما قالوعننا
وعني أنا أنا دايبة فيك
وفي عينيك أموت أنا
وقولي ﺇيه يهمنا
مهما قالوعننا
وعني أنا أنا أنا دايبة فيك
وفي عينيك أموت أنا ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه

لما قام واحنا سوى
قلب وراه راح هوا
والهوى لما ﺇبتدى
عيشنا فيه هو وأنا
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه

ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه

ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري
ناري يا ناري ونموت عليه

ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه
ناري يا ناري ونموت عليه
ناري يا ناري قلبي راح معاه

Writer(s): Wisam Sabri
Copyright(s): Lyrics © Rotana Publishing s.a.r.l., KRIZTAL ENTERTAINMENT GROUP
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks