واعد قلبي cover
واعد قلبي cover

واعد قلبي Lyrics Meanings
by Assi El Hallani

1

واعد قلبي Lyrics

عديت ليالي بعدك طلعوا كثار وما بينعدوا
وعم جرب أعشق بعدك بعده الأغلى حبك بعده
عديت ليالي بعدك طلعوا كثار وما بينعدوا
عم جرب أعشق بعدك بعده الأغلى حبك بعده
أنا واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
حتى لو شعري بشيب
مش ممكن يخلف وعده
يخلف وعده، يخلف وعده

كل ما بتمرق حدي نسمة بودي لك معها مرسال
راح بتظلي سر البسمة مهما غيابك عني طال
كل ما بتمرق حدي نسمة بودي لك معها مرسال
وراح بتظلي سر البسمة مهما غيابك عني طال
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
حتى لو شعري بشيب
مش ممكن يخلف وعده
يخلف، يخلف، يخلف وعدوه

عديت ليالي بعدك طلعوا كثار وما بينعدوا
أنا عم جرب أعشق بعدك بعده الأغلى حبك بعده حبي بقلبك خبيتي وكيف بدك بالي يرتاح
سكرتي الباب وفليتي ومني عم لاقي المفتاح
حبي بقلبك خبيتي وكيف بدك بالي يرتاح
سكرتي الباب وفليتي ومني عم لاقي المفتاح
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
حتى لو شعري بشيب
مش ممكن يخلف وعده
يخلف، يخلف، يخلف وعده

عديت ليالي بعدك طلعوا كثار وما بينعدوا
وعم جرب أعشق بعدك بعده الأغلى حبك بعده
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
واعد قلبي مهما يغيب
ما يرضى بغيرك حبيب
حتى لو شعري بشيب
مش ممكن يخلف وعده
يخلف وعده، يخلف وعده

Writer(s): Marcel Mdawar
Copyright(s): Lyrics © Rotana Publishing s.a.r.l.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions


1

595

Hot Tracks

by Bryce Vine

0

117
by Jimmie Allen

0

19