Məsləhət

Məsləhət Lyrics Meanings
by Bahar

2

Məsləhət Lyrics

Zaman axır sanki su
Axmaq istədim onunla birgə, onunla birgə
Onunla birgə
De nə vaxt bitəcək bu
Dərdim salacaq hər şeyə kölgə, hər şeyə kölgə
Hər şeyə kölgə, hər şeyə kölgə
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Mənim dərdim mənə bəsdi
Təkliflərin ardı kəsilmir
Bu necə həvəsdir
Bu necə həvəsdir
Danışdım ki yüngülləşim bir az
Amma yük üstə yük gəldi
Amma yük üstə yük gəldi
Bu qədər tövsiyyə bəsdi
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Bilmədən düşmüşəm dərdə
Düşünüb həll edim bəlkə (gəl otur yanımda)
Hər şey düzələr deməklə
Dostum, gətirmisən təngə (qal yanımda)
Bilmədən düşmüşəm dərdə
Düşünüb həll edim bəlkə (gəl otur yanımda)
Hər şey düzələr deməklə
Dostum, gətirmisən təngə (qal yanımda)

Zaman axır sanki su
Axmaq istədim onunla birgə, onunla birgə
Onunla birgə
De nə vaxt bitəcək bu
Dərdim salacaq hər şeyə kölgə, hər şeyə kölgə
Hər şeyə kölgə, hər şeyə kölgə
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Mənim dərdim mənə bəsdi
Təkliflərin ardı kəsilmir
Bu necə həvəsdir
Bu necə həvəsdir
Danışdım ki yüngülləşim bir az
Amma yük üstə yük gəldi
Amma yük üstə yük gəldi
Bu qədər tövsiyyə bəsdi
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən lazım deyil sən gəl otur yanımda
Məsləhət verən, məsləhət verən çoxdu əsas odur sən qal yanımda
Bilmədən düşmüşəm dərdə
Düşünüb həll edim bəlkə (gəl otur yanımda)
Hər şey düzələr deməklə
Dostum, gətirmisən təngə (qal yanımda)
Bilmədən düşmüşəm dərdə
Düşünüb həll edim bəlkə (gəl otur yanımda)
Hər şey düzələr deməklə
Dostum, gətirmisən təngə (qal yanımda)

Writer(s): Bahar Gahramanli
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Məsləhət Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Məsləhət".

End of content

That's all we got for #

What Does Məsləhət Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

1

115
Hot Tracks
21
by Polo G

0

224
Recent Blog Posts