Siyathandana
Siyathandana

Siyathandana Lyrics Meanings
by Berita

15

Siyathandana Lyrics

xa ebizwa amagama ethu ezulwini
zoba secaleni kwakho
xakufika imini yokugqibela
zoba secaleni kwakho

nasemnqamlezweni hlalu yazi
zobase caleni kwakho
Hlalu uyazi ecaleni kwakho
zobase caleni khwakho

yena nam ubaby wam, yena nam siyathandana
yena na, ubaby wam, yena nam siyavanana
yena nam sikunye
Till the end

Amanda's verse
ungowokuqala endicinga ngaye
ngolwesibini ndadibana naye
ngoku mathathu amazwi endinawo
ngolwesine, ngolwesihlanu ndingowakho

Nguwe olawula ingqondo yam
iyo waphola umphemfulo
wandiphandla amehlo am
tsho yaxola inhliziyo yami


yena nam ubaby wam, yena nam siyathandana
yena na, ubaby wam, yena nam siyavanana
yena nam sikunye
Till the end

Till the end
Till the end
Till the end

Writer(s): Gugulethu Khumalo, Tshegofatso Teffo, Chuene Reshokejwe Marakalala, Amanda Antony, Bongiswa Baliti Mantakana
Copyright(s): Lyrics © Universal Music Publishing Group, O/B/O CAPASSO
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Siyathandana Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Siyathandana".

End of content

That's all we got for #

What Does Siyathandana Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts