Pété Tèt

Pété Tèt Lyrics Meanings
by Bossy

1

Pété Tèt Lyrics

Pépa chanté lanmou si tchè ranpli ènn
Tet la mélé ka fè né, bon migrènn
Liberé mwen dèw, wè brizé lé chaine
Mizik pou sa exorsizé on pènn
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutan yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
Si an ka dako mo baw ess ou ké mo ban mwen ?
Chéché la line baw ess ou ké fey ban mwen ?
Trayson ka desiné étan o lwen
A l'orizon yo vwèy ka vin, mé diy vinn byen
De lanmou a la ènn, pani santiman
Yinki émosyion, et resantiman
Oublyé sa nou viv, et gadé dwet douvan
De lanmou a la ènn, pani santiman
Tout' byen la nou fè nou ja éfasé
Alè sé fè lot soufè ka conté
Lanmou pati ka rété méchansté
Si nou téka fly kon Sala nou craché
Pli ou pran wotè et pli sa danjéré
Nou det ay trop vit’ an pa sav nou chité
Boite nwè la di mwen ke séw ki foté
Anfèt baleyet, séw ki fè mwen tombé
Fo an raléw eve mwen non apaté jé
Ou tchind mwen lanmen et an pa jen ladjé
Kimoun ki koupab, kimoun pou payé
Lè jujman la tro long ess ni justicié ?
Karma la ka domi, an on tijen présé
Ess fo san coulé pou page la pé touné ?
Dé fizi mé sé byen on sèl ki tiré !
On sèl bal mé sé bien lé dé ki touché
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutan yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
Si an ka dako mo baw ess ou ké mo ban mwen ?
Chéché la line baw ess ou ké fey ban mwen ?
Trayson ka desiné étan o lwen
A l'orizon yo vwèy ka vin, mé diy vinn byen
De lanmou a la ènn, pani santiman
Yinki émosyion, et resantiman
Oublyé sa nou viv, et gadé dwet douvan
De lanmou a la ènn, pani santiman
Ou té ja ped, mè ou chayé mwen evew wohouwoo
Ou di mwen ni plen chimen fo pa an pè wohouwo
O fè tout pou an pépa pasé mwen dew wohouwoo
Ou profité de mwen, an pa jen vlé rouvwew wohouwoo
Lanmou a jénès
Ranpli é promès
Lanmou a jénès
Ranpli é promès
Pépa chanté lanmou si tchè ranpli ènn
Tet la mélé ka fè né, bon migrènn
Liberé mwen dèw, wè brizé lé chaine
Mizik pou sa exorsizé on pènn
An ka diw li tchè an mwen séré
Paka vwè klè, lanmou bouché zyé
Yo blésé mwen donk an ké blésé dot
Ess ou ké mo ban mwen oubyen ou kon lé zot
Are you ready to die for a nigga ?
Are you ready to die for a nigga ?
Are you ready to die for a nigga ?
Die for a nigga ! Die for a nigga ! Die for a nigga !
Si an ka dako mo baw ess ou ké mo ban mwen ?
Chéché la line baw ess ou ké fey ban mwen ?
Trayson ka desiné étan o lwen
A l'orizon yo vwèy ka vin, mé diy vinn byen
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutant yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutant yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
I ka pété tèt !

Pépa chanté lanmou si tchè ranpli ènn
Tet la mélé ka fè né, bon migrènn
Liberé mwen dèw, wè brizé lé chaine
Mizik pou sa exorsizé on pènn
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutan yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
Si an ka dako mo baw ess ou ké mo ban mwen ?
Chéché la line baw ess ou ké fey ban mwen ?
Trayson ka desiné étan o lwen
A l'orizon yo vwèy ka vin, mé diy vinn byen
De lanmou a la ènn, pani santiman
Yinki émosyion, et resantiman
Oublyé sa nou viv, et gadé dwet douvan
De lanmou a la ènn, pani santiman
Tout' byen la nou fè nou ja éfasé
Alè sé fè lot soufè ka conté
Lanmou pati ka rété méchansté
Si nou téka fly kon Sala nou craché
Pli ou pran wotè et pli sa danjéré
Nou det ay trop vit’ an pa sav nou chité
Boite nwè la di mwen ke séw ki foté
Anfèt baleyet, séw ki fè mwen tombé
Fo an raléw eve mwen non apaté jé
Ou tchind mwen lanmen et an pa jen ladjé
Kimoun ki koupab, kimoun pou payé
Lè jujman la tro long ess ni justicié ?
Karma la ka domi, an on tijen présé
Ess fo san coulé pou page la pé touné ?
Dé fizi mé sé byen on sèl ki tiré !
On sèl bal mé sé bien lé dé ki touché
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutan yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
I ka pété tèt
I ka pété tèt ! Pété tèt ! Pété tèt !
Si an ka dako mo baw ess ou ké mo ban mwen ?
Chéché la line baw ess ou ké fey ban mwen ?
Trayson ka desiné étan o lwen
A l'orizon yo vwèy ka vin, mé diy vinn byen
De lanmou a la ènn, pani santiman
Yinki émosyion, et resantiman
Oublyé sa nou viv, et gadé dwet douvan
De lanmou a la ènn, pani santiman
Ou té ja ped, mè ou chayé mwen evew wohouwoo
Ou di mwen ni plen chimen fo pa an pè wohouwo
O fè tout pou an pépa pasé mwen dew wohouwoo
Ou profité de mwen, an pa jen vlé rouvwew wohouwoo
Lanmou a jénès
Ranpli é promès
Lanmou a jénès
Ranpli é promès
Pépa chanté lanmou si tchè ranpli ènn
Tet la mélé ka fè né, bon migrènn
Liberé mwen dèw, wè brizé lé chaine
Mizik pou sa exorsizé on pènn
An ka diw li tchè an mwen séré
Paka vwè klè, lanmou bouché zyé
Yo blésé mwen donk an ké blésé dot
Ess ou ké mo ban mwen oubyen ou kon lé zot
Are you ready to die for a nigga ?
Are you ready to die for a nigga ?
Are you ready to die for a nigga ?
Die for a nigga ! Die for a nigga ! Die for a nigga !
Si an ka dako mo baw ess ou ké mo ban mwen ?
Chéché la line baw ess ou ké fey ban mwen ?
Trayson ka desiné étan o lwen
A l'orizon yo vwèy ka vin, mé diy vinn byen
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutant yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
A chak fwa an love
Yé Yé Yé
Es sé tchè mwen ki pov
Yé Yé Yé
Chak foi an ka pri
An ka vwè yo ka ri
Poutant yo té ja di mwen de pa lésanw sedui
I ka pété tèt !

Writer(s): Regis ribere
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Pété Tèt Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Pété Tèt".

End of content

That's all we got for #

What Does Pété Tèt Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

187

1

626
Hot Tracks
Recent Blog Posts