Nkayulu

Nkayulu Lyrics Meanings
by Cbe Kinsoundi

1

Nkayulu Lyrics

Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo-e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo
Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo

N'kayulu mi ya lu vana
Ka lueti mia sansa ko-e
Péléko mono ya lufidisa
Mpasi lua samuna nsamu wa mpulusu
N'kayulu mi ya lu vana
Ka lueti mia sansa ko e
Péléko mono ya lufidisa
Mpasi lua samuna nsamu wa mpulusu

Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo
Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo

Bidilu ye maniongo bina wakana
Mu lumbu kia nsukunu
Kwa wonso wonso lembolo tambula
Mono Yavhe mu ntim'andi

Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo
Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo

Luenda, luenda, luenda, luenda
Luenda, luenda, luenda
Luenda, luenda, luenda, luenda
Luenda, luenda, luenda

Bidilu ye maniongo bina wakana
Mu lumbu kia nsukunu
Kwa wonso wonso lembolo tambula
Mono Yavhe mu ntim'andi
Bidilu ye maniongo bina wakana
Mu lumbu kia nsukunu
Kwa wonso wonso lembolo tambula
Mono Yavhe mu ntim'andi

Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo
Luenda, luenda, luenda lwa samuna wo e
Luenda samuna nsamu a mpulusu
Kwa wonso, wonso uzolele wo

Writer(s): yves manzoungou
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Nkayulu Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Nkayulu".

End of content

That's all we got for #

What Does Nkayulu Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts