BANH CHUNG BANH TÉT

BANH CHUNG BANH TÉT Lyrics Meanings
by Chung Nguyen

1

BANH CHUNG BANH TÉT Lyrics

Bánh chưng bánh tét, mẹ gói thật đầy, nếp xanh nhân vàng, bọc lá chuối thơm. Bánh chưng bánh tét, ba nấu suốt đêm, thức khuya chuyện trò cùng ông với bà. Bánh chứng bánh tét như cả gia đình, chúng ta sum vầy và đón pháo hoa. Bánh chứng bánh tét, ngay lúc Giao Thừa, kính dâng lên bàn thờ cúng tổ tiên.
Bánh chưng bánh tét giống với mặt đất bao la, chở che mọi người bình an suốt năm. Cắt mâm bánh tét, cầu chúc mọi điều, ước mơ sẽ thành niềm vui tới nhiều. Bánh chưng bánh tét. năm mới đến rồi, Bắc Nam một nhà cùng đón tết sang. Năm mới đến rồi Bắc Nam môt nhà cùng đón ngày Xuân

Writer(s): CHUNG VAN NGUYEN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

BANH CHUNG BANH TÉT Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "BANH CHUNG BANH TÉT".

End of content

That's all we got for #

What Does BANH CHUNG BANH TÉT Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

5

1K
by Lost Sky, Chris Linton

1

1K
Hot Tracks
Recent Blog Posts