Renaissance

Renaissance Lyrics Meanings
by De LoL

2

Renaissance Lyrics

Renaissance
Schonns fréi hunn ech gemierkt
Dat ech wunnen am falschem Wiert
Am Spigel eng Illusioun
Divergent visuell opositär

Pour ma survie
Je vais devoir éclore
La mort de l'un
Sera la naissance
Du meilleur

Am Däiwelskrees eleng gefaang
Dréinen ech an der Spiral schonns vill ze laang
Sënn op der Sich no mengem ech
Metamorphose fir fräi kennen ze sinn

Pour ma survie
Je vais devoir éclore
La mort de l'un
Sera la naissance
Du meilleur

Comingout Out fir kennen frou ze sinn
Fir een Liewen mat enger binärer Identitéit
Ongefaked duerch d'Liewen goen
Kierper Geescht an Séil vereent

Pour ma survie
Je vais devoir éclore
La mort de l'un
Sera la naissance
Du meilleur

Akzeptanz bleift een onerfëllten Dram
Firwat ginn ech net vun iech als Mënsch gesinn
Keen méi do den mech begleeden well
Famill an Frënn ginn een aneren Wee

Pour ma survie
Je vais devoir éclore
La mort de l'un
Sera la naissance
Du meilleur

Ech stinn beim Waasser
Kucken de Wellen no
Sot mir wat hunn ech iech
Dann sou Schlëmmes
Ugedoe?

Writer(s): Laurent Brück
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Renaissance Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Renaissance".

End of content

That's all we got for #

What Does Renaissance Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts