Nugalėt arba mirt

Nugalėt arba mirt Lyrics Meanings
by Diktatura

1

Nugalėt arba mirt Lyrics

Palik savo baimę kažkur toli
Išgirsk balsus, kurie lieka širdy
Bet jei nėra tikėjimo, šis kelias - ne tavo
Būti laisvam reiškia eiti iki galo

Tikėk į gyvenimą - jis veda į tikslą
Mes matėme tuos, kurie niekino viską
Kulkos kaip širšės gėlė kūną
Vardan tos Lietuvos krito dukros ir sūnūs...

Matėm karus, didybės vergus
Karalius ir budelius, jie klupo prieš mus
Nes širdyje - eiti iki galo
Nugalėti arba mirti už Tėviškę savo!

Tėvynės labui

Piktesnis už vilką!
Stipresnis už lokį!
Karys Lietuvos - niekada nepasiduoti
Karys Lietuvos - niekada nepasiduoti
Trispalvė ir Vytis - nepasiklysi
Jei tavo širdy - nugalėti arba mirti
Jei tavo širdy...
Nugalėt arba mirt! Nugalėt arba mirt!
Nugalėt arba mirt! Nugalėt arba mirt!

Gali tekti daug ką aukoti
Pajusti, ką reiškia būti išduotam
Tarp rojaus ir pragaro
Skęsti, bet tikėti į skrydį vanago

Tikėjimas padeda išgyventi
Surast savy jėgų ir vėl atsikelti
Didžiuotis savos Tėvynės ženklais
Ženklai - tai tauta, šeima, garbė, namai...

Karys Lietuvos - stiprus ir kūnu, ir siela
Bijokite, šmėklos ir niekadėjai!
Nes širdyje - eiti iki galo
Nugalėti arba mirti už Tėviškę savo!

Tėvynės labui

Piktesnis už vilką!
Stipresnis už lokį!
Karys Lietuvos - niekada nepasiduoti
Karys Lietuvos - niekada nepasiduoti
Trispalvė ir Vytis - nepasiklysi
Jei tavo širdy - nugalėti arba mirti
Jei tavo širdy - nugalėti arba mirti

Piktesnis už vilką!
Stipresnis už lokį!
Karys Lietuvos - niekada nepasiduoti
Karys Lietuvos - niekada nepasiduoti
Trispalvė ir Vytis - nepasiklysi
Jei tavo širdy - nugalėti arba mirti
Jei tavo širdy...
Nugalėt arba mirt! Nugalėt arba mirt!
Nugalėt arba mirt! Nugalėt arba mirt!

Writer(s): Dainius Karmaza
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Nugalėt arba mirt Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Nugalėt arba mirt".

End of content

That's all we got for #

What Does Nugalėt arba mirt Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts