Anh Còn Nợ Em cover
Anh Còn Nợ Em cover

Anh Còn Nợ Em Lyrics Meanings
by Duong Nhân Trung

2

Anh Còn Nợ Em Lyrics

Anh còn nợ em công viên ghế đá
Công viên ghế đá lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ con sông êm đềm

Anh còn nợ em chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng nắng chói qua rèm

Anh còn nợ em con tim bối rối
Con tim bối rối anh còn nợ em
Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em

Anh còn nợ em công viên ghế đá
Công viên ghế đá lá đổ chiều êm
Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ con sông êm đềm Anh còn nợ em chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng nắng chói qua rèm

Anh còn nợ em con tim bối rối
Con tim bối rối anh còn nợ em
Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em

Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ
Cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em

Writer(s): BUONG AN TRAN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions


1

1K

Hot Tracks

by Yella Beezy

0

14
by Lil Baby, Drake

0

105