Anh Còn Yêu Em cover
Anh Còn Yêu Em cover

Anh Còn Yêu Em Lyrics Meanings
by Duong Nhân Trung

1

Anh Còn Yêu Em Lyrics

Anh còn yêu em như rừng lửa cháy
Anh còn yêu em như ngày xưa ấy
Chiều xuống mờ sương cửa đóng rèm buông
Gối kề bên gối môi kề bên môi

Anh còn yêu em đường xanh ngực nở
Anh còn yêu em lồng tim rạn vỡ
Bạch đàn thâu đêm bạch đàn thâu đêm
Thầm thì tóc rũ anh còn yêu em

Anh còn yêu em chênh vênh mi buồn
Chênh vênh mi buồn
Anh còn yêu em nụ hôn sim tím
Áo nhàu qua đêm

Anh còn yêu em buồm trăng giương cánh
Khi biển chiều lên
Ôi biển chiều lên sóng xô êm đềm
Sóng xô êm đềm Anh còn yêu em ngời trong giọt máu
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu
Cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm
Anh còn yêu em
Anh còn yêu em
Anh còn yêu em

Anh còn yêu em chênh vênh mi buồn
Chênh vênh mi buồn
Anh còn yêu em nụ hôn sim tím
Áo nhàu qua đêm

Anh còn yêu em buồm trăng giương cánh
Khi biển chiều lên
Ôi biển chiều lên sóng xô êm đềm
Sóng xô êm đềm

Anh còn yêu em ngời trong giọt máu
Anh còn yêu em bờ vai mười sáu
Cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm
Anh còn yêu em
Anh còn yêu em
Anh còn yêu em
Anh còn yêu em

Writer(s): BUONG AN TRAN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks