حلو الملامح cover
حلو الملامح cover

حلو الملامح Lyrics Meanings
by Ehab Tawfik

1

حلو الملامح Lyrics

"يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
بحبك لانى عايش بيك كأنى
بحبك لانى عايش بيك كأنى
بحلم والتمنى قلبك منتهاه
بحلم والتمنى قلبك منتهاه
قلبك منتهاه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا خوفى لا قلبك فى حبى يغالبك
يا خوفى لا قلبك فى حبى يغالبك
وعقلك يطاوعك وتنسى هواه
وعقلك يطاوعك وتنسى هواه
وتنسى هواه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح" "يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
بحبك لانى عايش بيك كأنى
بحبك لانى عايش بيك كأنى
بحلم والتمنى قلبك منتهاه
بحلم والتمنى قلبك منتهاه
قلبك منتهاه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا خوفى لا قلبك فى حبى يغالبك
يا خوفى لا قلبك فى حبى يغالبك
وعقلك يطاوعك وتنسى هواه
وعقلك يطاوعك وتنسى هواه
وتنسى هواه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
يا اسمر وفاتن وعيونك مفاتن
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
نداك قلبى لكن ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
ماسمعتش نداه
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح
يا حلو الملامح يا يا ابو الرمش سارح"

Writer(s): Mostafa Zaki
Copyright(s): Lyrics © Qanawat
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks


0

15