أطفال العالم
أطفال العالم

أطفال العالم Lyrics Meanings
by فريد القاطي

2

أطفال العالم Lyrics

طفل صغير صار همو كبير
أطفال كتعاني و تقاصي لرار
علش الحروب و علش الدماء
علش الحروب و علش الدمار
حرام عليهم واش ما عندهم إحساس
قتلو أطفالنا و ألو أمهات
علش الحروب و علش الدماء
علش الحروب و علش الدمار

L’enfant du monde libérez les colombes
Rejoignez la vie comme au début du monde
Réveillez la lumière pour l’amour pour la paix pour la vie

أطفال العالم
أصوات كتنادي بحقها فالحياة
الشعوب تتعايش و يسود السلم
علش الحروب علش الدمار
علش الحروب و علش الدماء
طفل صغير صار همو كبير
أطفال كتعاني و تقاصي لرار
علش الحروب و علش الدماء
علش الحروب و علش الدمار

L’enfant du monde libérez les colombes
Rejoignez la vie comme au début du monde
Combattez toutes les guerres réveillez la lumières
Pour l’amour pour la paix pour la vie
Enfants du mondes restez sur vos nuages
Attendant nos songes le retour des rois mages
Envoyez vos images préparez vos bagages
Pour un grand voyage de liberté
Pour un chemin de vérité de paix et d’harmonie

Writer(s): Farid Kati
Copyright(s): Lyrics © Qanawat
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

أطفال العالم Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "أطفال العالم".

End of content

That's all we got for #

What Does أطفال العالم Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts