อยากรู้เสมอมา cover
อยากรู้เสมอมา cover

อยากรู้เสมอมา Lyrics Meanings
by Greasy Cafe', Tattoo Colour


อยากรู้เสมอมา Lyrics

อยากรู้ที่ผ่านมา
สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ
ก็อยากรู้
ช่วยฉันที
สิ่งเหล่านี้คืออะไร

เหตุใดจากคนที่รักแต่ฉัน
เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้น อยากรู้
อยากรู้ว่าเพราะอะไร

ความรัก
จากเดิม
บอกจะรัก
ตลอดไป
และอีกคำ
สัญญา
และไม่นาน
ก็จากไป

เหตุใดจากคนมีความใฝ่ฝัน
เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้น อยากรู้
อยากรู้ว่าเพราะอะไร

อาจเป็นเพียงลม
ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาต่างต่าง
เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าสว่าง
สิ่งที่เห็น
เปลี่ยนไป
ไม่เหมือนเดิม

แต่ความเป็นจริง
ไม่มีคำปลอบหัวใจใดใด
ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไป
เป็นเช่นนั้นเองเสมอมา

อยากรู้ที่ผ่านมา
จะผ่านพ้นไปอย่างไร
ไม่อยากท้อทรมาน
อยู่อย่างนี้
อีกต่อไป

แค่อยากจะลืมทุกความเจ็บช้ำ
อยากลืมภาพเธอคนนั้น อยากรู้
อยากรู้ต้องทำยังไง

อาจเป็นเพียงลม
ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาต่างต่าง
เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าสว่าง
สิ่งที่เห็น
เปลี่ยนไป
ไม่เหมือนเดิม

แต่ความเป็นจริง
ไม่มีคำปลอบหัวใจใดใด
ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไป
เป็นเช่นนั้นเองเสมอมา

อยากรู้
ที่ผ่านมา
จะผ่านพ้น
ไปอย่างไร
ไม่อยากท้อ
ทรมาน
อยู่อย่างนี้
อีกต่อไป

แค่อยากจะลืมทุกความเจ็บช้ำ
อยากลืมภาพเธอคนนั้น อยากรู้
อยากรู้ต้องทำยังไง

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

by Mitchell Tenpenny

0

5
by Benny Blanco, Halsey, Khalid

0

8