Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé cover
Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé cover

Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé Lyrics Meanings
by Huong Thuy

2

Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé Lyrics

Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Đừng cho trăng nép sau hè
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Đừng cho hoa lắng tai nghe

Hai đứa mến nhau
Mối tình tha thiết trao nhau
Hẹn đến ngày bạc mái đầu

Mình yêu mái nhà nhỏ bé
Đường hoa khuya sớm đi về
Mộng xinh có giàn thiên lý
Đời vui tay nắm vai kề

Anh ơi mai này
Nếu đời phũ phàng cách chia chúng mình
Thì tìm vui trong nhớ thương

Ngàn ý thơ ví sao xứng duyên đôi mình
Vạn tiếng ca nói chưa hết câu ân tình
Mây bốn phương trời cuồng phong gieo tan vỡ
Làm nên cơn mưa bão không xóa được tin yêu Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Trần gian thanh vắng tứ bề
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Trọn câu mong ước nguyện thề

Cho nhau linh hồn
Thương bằng tất cả lúc vui lúc buồn
Còn gì thương hơn nữa không

Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Trần gian thanh vắng tứ bề
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Tròn câu mong ước nguyện thề

Cho nhau linh hồn
Thương bằng tất cả lúc vui lúc buồn
Còn gì thương hơn nữa không
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Chỉ hai đứa mình thôi nhé yêu đến trọn đời

Writer(s): BUONG AN TRAN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions


1

526

Hot Tracks