Kassav' Bayo Lanmen cover

Bayo Lanmen
by
LyricsBayo Lanmen Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Fo pa janmen oubliyé
Sé pas' Désaline ay goumé
Jòdila nou pé touvé
Ti bwen dignité, solidarité
Verse 2
Ki moun ki ka désidé
Voyé frè an nou alé
Lè i vin' isidan chèché
Ti bwen dignité, solidarité
Ba yo lanmen, ba yo lanmen, an bèl lan men
Verse 3
Gran péyi toujou pijé
Piti péyi maléré
Pitit a yo san papyé
Bizwen dignité, solidarité
Verse 4
Lalwa pa toujou séryé
Lè i ka jijé maléré
Davwa i pa vlé gadé
Sa ki dignité, solidarité
Ba yo lanmen, ba yo lanmen, an bèl lan men
Verse 5
Fo pa janmen oubliyé
Sé pas' Désaline ay goumé
Jòdila nou pé touvé
Ti bwen dignité, solidarité
Verse 6
Gran nèg an nou ki lité
Lésé chimen ki kléré
Jòdi jou nou ka rélé
Ba yo lanmen, ba yo bèl lanmen
Ba yo lanmen, ba yo lanmen, an bèl lan men
Ba yo lanmen, ba yo lanmen, an bèl lan men

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'