Kassav' Enmé Lavi cover

Enmé Lavi
by
LyricsEnmé Lavi Lyrics

Song Meaning
Verse 1
An sav' byen menm si'w toujou ka ri
Kè ou ja vwè tout koulè
An tann di sé paskè lè'w tro bon
Kè lavi ka chouboulé'w kon sa
Surtou pa chanjé, ou ké ni la pé
Pas on jou lanmou ké vini méyè
Surtou pa chanjé, Ou ké soulajé
Ou toujou fè byen asi latè
Verse 2
An sav kè menm si'w toujou ka ri
Ou konnèt sa ki lavi
Lè yo di mizè pa ni koulè
Ni lontan ou té sav' sa kon sa
Surtou pa chanjé, ou ké ni la pé
Pas' on jou lèmond ké vin méyè
Surtou pa chanjé, Ou ké soulajé
Bondyé ka géri la penn
Dousi'y, vini
Verse 3
Ou tou jou chèché vin byen
Avè moun ki alantou
E mwen toujou fè mannèv
Pou nou pa manké ayen
Si ou ka pèrmèt jòdi la
An téké enmé rann vou
Tout sòt kalité lanmou
Kè ou ban mwen
Verse 4
Gouté lavi, pou enmé lavi
Pa kasé'y, Pou pa janmen tou sèl
Gouté lavi, pou enmé lavi
Pa kasé'y
Dousi'y, vini
Verse 5
Vini pou mwen montré'w la tè
Tou sa ki bèl kè Bondyé fè
Mi on ti kaskad ka koulé
La nati tout anboté
An ranmasé on flè sovaj
Pou pé mété an chivé aw
E vou menm ja anboté osi chérie
Verse 6
Gouté lavi, pou enmé lavi
Pa kasé'y, Ou pa janmen tou sèl
Gouté lavi, pou enmé lavi
Pa kasé'y
Verse 7
Profité pandan ni lanbéli
Profité, mi Bondyé ka fè nou
On ti jès, dé ti jès, twa ti jès
Pou lanmou
On ti jès, dé ti jès, twa ti jès, oh
Pa kasé'y

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'