Kassav' Konkibin' (Concubine) cover

Konkibin' (Concubine)
by
Lyrics


Released
Apr 3, 2006

Konkibin' (Concubine) Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Awmoniz, yé, ou sé vi an mwen
Tchè a tchè an mwen
Verse 2
Konkibin's doudou
Man ka baw tou sa kèw mandé mwen
Man ka baw tout' vi en mwen
Sa ki bon sé pouw konkibin'
Pou Ki sé mwen ki Konkibin' ?
Verse 3
Pa mandé mwen ayen
Lèw vé ou ni an mwen
Es' ou pé di mwen sa ki ka mankéw
Pou Ki sé mwen ki Konkibin' ?
Verse 4
Ki jan ou anvi yé
Ou bienb ou anvi dyab' pran-ou
Sé ofisyel an kaz' ki oublié
Verse 5
Ti mal'ou pas té gué bizwen
Sitiasyon la ou yé la
Ou té dwèt' bien réfléchi
Pou sa pa té pé rivé la
Lèw anvi menné dé bato
Yo tou lé dé pé pwan dio
Si janmen ou ka plonjé
Sé tou moun' ki ké wélélé, wélélé
Verse 6
Di mwen la mwen yé
Di mwen sa ou vé
Verse 7
Awmoniz, yé, ou sé vi an mwen
Tchè a tchè an mwen
wélélé, wélélé
Verse 8
Es' ou savé sa ka pasé
Lè pli souvan lèw mayé
Avé penn épi sousi
La vi jénès ka fini
Es' ou sèten ou réfléchi
Démen lèw ké ofisyel
Sé on dot' ki ké an syel
E sé li ki ké Yélélé, yélélé...

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'