Kassav', Lady Sweety Jump cover

Jump
by & Lady Sweety
LyricsJump Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Mi Pipo, Mi Pipo, mi Pipo, mi Pipo... !
Yépa ! mi Pipo-a mim !
Ka santi an kontan Nou paré
Ka wè zot ka chanté Nou paré
Ka wè zot tout ka ri Nou paré
Epi lémen anwo ! Nou paré
An nou fè nou plézi ! Nou paré
Epi ladjé ko-zot, ladjé ! Nou paré, nou paré
Verse 2
Atansion, le mot d'ambiance c'est "en position"
Tout le monde en position ! c'est parti
Woulé, an nou, woulé ! lémen an wo !
Soté, soté
Sweety, sweety !
Es zot tout paré pou krazé sa si zot paré kriyé
Nou paré, nou paré, nou paré !
Hmm, mm !
Es zot tout paré pou rbilé sa si zot paré kriyé
Nou paré, nou paré, nou paré !
Hmm, mm !
Verse 3
Es zot dakùo Wi nou dakò
Vwéyé monté Wi nou dakò
Ez zot dakò Wi nou dakò
Vwéyé monté Wi nou dakò
Wayway wayway Wi nou dakò
Wayway wayway Wi nou dakò
Verse 4
Soté soté soté tout moun
Goch goch goch... kriyé! United
Dwat dwat dwat... kriyé! United
Anba, anba, anba... vine all that girl
An o an o, an o... kriyé ! Way l
Verse 5
Kriyé kriyé kriyé atansion atansion
Azipipi ! Wé !
Azisweety ! Wé ! Woulé !
Verse 6
Sé pou lézansien é lé nouvo
Kassav-Sweety kay montré yo
Aswè-a pa n i repo
Nou sa menné on konserto
Lé vié léjenn o menm nivo
Nou tout blackman an menm bato
Gayanagwadanina yo !
Gayanagwadafrika yo I
Koté zò yé Man pu ka tann
Koté zò yé Man pu ka tann
Ban mwen'y Milim !
Verse 7
Bon mwen'y
An milim !
Ban mwen'y
An milim !
Ban mwen'y
An milim !
Ban mwen'y
Milim ! Anlè plas-la
Milim Anlè plas-la
Ay milim Anlè plus-la
Ay bu mwen'y
Anlè plas-la
Ba mwen'y
Anlè plas-la
Ki manniè zot bien
Anlè plas-la
Ki manniè zot bien
Anlè plas-la
Ki manniè zot koul
Anlè plas-la
Ka santi zot bien
Anlè plas-la
Milim An lè plas-la

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'