Kassav' Mwen alé cover

Mwen alé
by
Lyrics and Meaning


Released
May 31, 1999
Ratings


Mwen alé Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Mwen alé
Mè ou savé un jou ké viré
Mêm si mwen pou soufè
Mwen pati twavail ou jen konnèt mwen
Anké sé gangné
Verse 2
Ou pé allé , tracé chimin a woulé (x2)
Verse 3
Avan soleil levé
Se noum la ralé canot en la mé
Sèl douvan kayla
Nan ka sonjé ou ay à l'étranger
Somèy djà koté mwen eti ou yè
An voua ka rézoné y ka hélé
Verse 4
Ou pé allé , tracé chimin a woulé
Verse 5
Pati pou twouvé an rêv peint en or
È savé an pé mow
Siou pa ka rivé
Verse 6
Pa pléré, sé an moman ou rété tou seul
Mam si la vi a rèd
Ma la ka kjembé
Passé pa lot' bo
Ante ké vlé mow
Verse 7
A pa lot' bo
Anté ké lé mow
Verse 8
La nuite la ké tombé
Lot coté a soley ka essayé
Bay an ti chalè pou man may la kité alé
Tché Manman ka crié eti ou yè
An voua ka rézoné y ka hélé
Verse 9
A pa lot' bo
Anté ké lé mow

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


Songs Being Discussions


More Songs by Kassav'