Kassav' Souf'Zouk cover

Souf'Zouk
by
Lyrics and Meaning


Ratings


Souf'Zouk Lyrics

Song Meaning
Verse 1
E dakò, menné mwen
Lasous a lanmou ka vwè jou
Pou sa, mwen té ké préféré
kè ou té rété la kon sa
Toupwé toupwé
Pou pwézans aw pa two lwen dè mwen
Pou tann mo la
kè'w sav mwen bizwen la, kon sa
E dakò, mwen té préféré
ke'w rété la kon sa
E dakò,
Cho !
Verse 2
(woyoyoy ! A !)
Verse 3
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
sé djep ka mòdé mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
pikan ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Zouti ka graté mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
sé djep ka mòdé mwen
Verse 4
(Woyoyoy)
Kontan (a !) kontan mézanmi, kontan
Mwen kontan
(Woyoyoy)
Kontan, kontan mézanmi, kontan
Mwen kontan
Verse 5
souflan-
Verse 6
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
sé djep ka mòdé mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
pikan ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
kanpech ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
sé djep ka mòdé mwen
Ayayay
Verse 7
(kontan, kontan mézanmi, kontan
Mwen kontan toubònman man kontan)
(kontan mézanmi, kontan, mwen kontan)
Verse 8
souflan-
Verse 9
Memn si ou gadé mwen asi koté
si'w karé mwen asi koté
Mézanmi kontan man ja kontan toubònman
Memn si ou véyé mwen asi koté
Si ou brilé tout lèt an mwen
Mézanmi kontan man ja kontan
Kontan mo kontan'w
Verse 10
kè-
Woyoyoy ! A !
Kontan, mézanmi kontan
Mwen kontan'w toubònman, man kontan
Kontan mézanmi kontan
Mwen kontan
Verse 11
souflan-
Verse 12
Souf !
Verse 13
Mwen té vlé'w vini vini toupré'w
Pou mwen di'w dé biten san palé
Dépi tan-la
Mwen ka santi
Souf a lanmou adan tout kares aw
Anba tout pon anlo dlo ja koulé
Tan-la pasé
E poutan ou toujou la
Verse 14
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
sé djep ka mòdé mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Zouti ka graté mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
pikan ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
sé djep ka mòdé mwen
Ayayay
Kontan, kontan mézanmi, kontan
(mwen kontan'w toubònman) man kontan
Kontan mézanmi, kontan
(mwen kontan'w
Woyoyoy !)
A !
Ba mwen souf !
Verse 15
(woyoyoy)
Verse 16
Souflan-
Verse 17
(woyoyoy ! A !)
Ba mwen souf !
Verse 18
(woyoyoy !)
Ba mwen souf !
Verse 19
(woyoyoy ! A !)
Ba mwen souf !
Verse 20
(woyoyoy ! )
Ba mwen souf !
Verse 21
(woyoyoy ! A !)
Ba mwen souf !
Verse 22
(woyoyoy ! )
Ba mwen souf !

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'