Kassav' Syé Bwa [Sawing Wood] cover

Syé Bwa [Sawing Wood]
by
LyricsSyé Bwa [Sawing Wood] Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Ka ou vlé di la
Nou pa ka konp wan'n
Ki lang' ou pa lé
Léve vini pou zot' siyé bwa
Aÿ aÿ ou pé ké vwè sa
Verse 2
Ès ou ka konp wan'n
Ou pé mandé nou travay
Kon yé la
Léve vini pou zot' siyé bwa
Aÿ aÿ ou pé ké vwè sa
Verse 3
Siyé siyé
Légo rin' la kasé
Ti zo zio mété yo a mil' pou fè la fimé
Siyé siyé
Légorin'la kasé
Verse 4
Dèmen si ou lé
Nou sèten travay
Mié ki jòdi la
Lévé vini pou zot' siyé bwa
Aÿ aÿ ou pé ké vwè sa
Verse 5
Pa touwmanté nou
Ba nou on ti chans'
Rondi dèwò la
Lévé vini pou zot' siyé bwa
Aÿ aÿ ou pé ké vwè sa
Siyé siyé siyé bwa
Siyé siyé siyé bwa
Verse 6
É menm si nou pé
Sé vé nou vé pa
Lésé nou chapé
Lévé vini pou zot' siyé bwa
Aÿ aÿ ou pé ké vwè sa
Verse 7
Son la ka rivé
Nou pé pa tchenmbé
Fò ou konpwan'n sa
Lévé vini pou zot' siyé bwa
Aÿ aÿ ou pé ké vwè sa
Verse 8
Siyé siyé siyé
Légorin'la kasé
Siyé siyé siyé
Légorin'la kasé

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'