Kassav', Zenith Ba Nou Zouk La cover

Ba Nou Zouk La
by & Zenith
LyricsBa Nou Zouk La Lyrics

Song Meaning
Verse 1
La vi ya / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa / Ba nou sa / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa menm' ... / An ni gadé dèwo, moun' ka kouri / Pou travay, présé, yo pa ka pwan tan ri / E lè sanmdi rivé , yo byen krazé / Pou chèché , touvé , an plézi amizé / Woy ... Amizé ... Wé ! / Défoulé ... Wé ! / An nou gadépou nou pé wè ... Wé ! / Nou ka kontinué ... Wé !
Manman mwen di mwen pa janmen / Pété tèt' mwen pou an ayen / Si la vi ya pa ka maché / Sé pas' i ka woulé / Mwen kouté nouvèl , sa pa chanjé / Déyè do gran mon' la / la djè pété / Si yo té konnèt' mizik an nou / Yo té ké ka gouté sa ki lanmou / Lèw ka gadé lot' bô, moun' ka kouri / Pou gen-yen lajan , yo pa ni tan domi / E lè sanmdi rivé , yo ja krazé / Ka konté , égri , yo pa ka menm' zouké / Si sé tandrès' ou vlé / Zouk la ké sa chayey / Ti bwen raj' ou kolè / Zouk la ni sa an tchey / La vi ya / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa / Ba nou sa / Kon sa / Ba nou zouk la / Sé sa menm'... /

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'