Kassav', Zenith Leve Tet' Ou cover

Leve Tet' Ou
by & Zenith
LyricsLeve Tet' Ou Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Nou sé di zafèw pa rivé maché kon ou lé / Lévé tèt' ou , an lè / Nou sé diw sé lé an zépol pou pozé / Lévé tèt' ou woy , an lè / Ou ja pwan bok / Konyen la pot / Ta la fenmen / Mé ni an lot ki wouvè / Lévé tèt' ou woy , an lè / Ou pé kriyé mwen si ou bizwen apiyé / Lévé tèt' ou woy , an lè / Ralé sé chenn' la ki ka koréw pa dèyè / Mété lèspriw an wotè pou wè la vi ka vini / Si ou byen gadé , ou pa tou sèl ka pwan fè E mwen dèyè dènyé loraj' pou baw moso lanbéli /
Wouvè dé zyéw épi gadé dwèt' douvanw / Gadé law ka maché / Mwen sé an roch / an tou piti / piti kon sa / ki la pouw bité / Gadé law ka maché / Ay pa tonbé / Awa / Ou ja vwè lan mizè / Baw sa / Way pa kouri / Awa / Sof an dirèksyon mwen / Baw sa / Péké touwmantéw si ou bizwen konsolé / Jojo pa sa fè sa / Péké palé , kilikisi , kilikisa , pou baw an traka / Jojo pa sa fè sa / Pa ni pou chwazi / fok ou sa rété doubout' / Si ou ka fè lèkètè / sé pilé dot lé piléw / Mwen ni fos pou dé / é ou pé vini pwan tout' / Mwen ka jiré distilé tout' penn' ki ka grafignéw / E menm' si la pli ka mouyéw /mwen ni chalè pou séchéw / (reprendre couplet 2)
Lontan mwen ka fè sik pouw vini adan bra mwen / Ni an lo tan mwen léw pran mwen adan lèspas'rèv' ou a / E lè gadé mwen / mwen anvi chanté / Yé iyéo / Yé iyéo / Lontan mwen ka fè sik pouw vini adan bra mwen / Ni an lo tan mwen léw pran mwen adan lèspas' rèv' ou a / Gadé jan la vi ya pé dous' / Mé gadé jan nou pé pran y an dous' / Péké ni déga / An ko mwen traka / Si sèlman ou té ka / Gadé

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by Kassav'