Strašidla

Strašidla Lyrics Meanings
by Krecový Žíly

1

Strašidla Lyrics

Tatínek se ke mě sklonil a voněl tabákem
Jeho paže sepjali se, kolejnice za vlakem
Pan učitel o válce nám vykládal
Chromej Vojta před kapličkou o tom bubnoval
Tož to my se války nebojíme
Válka je s dálkou hra
Horší jsou ale věci jiné
Například strašidla
Vodník tě k sobě stáhne
Roztrhá divý muž
Jde polednice za dne
Nůž
Tatínek se ke mě sklonil a bylo to ve spánku
Mundůr měl plný bláta a ránu na spánku
Nikdy sem dřív nechodily tak divný dopisy
Co pro ně plakaly maminky z naší vsi
Smutek mě ale dolů táhne
Už nemůže být hůř
jako bych byla spala za dne
A v srdci měla nůž
Den po dni prázdně plyne
Ta hrůza nemá dna
Vraťte se moje časy jiné!
Kde jsou má strašidla!
Chodím se mazlit do almary, co stává na síni
S oblekem, který studí, jak prázdné peřiny
S jablůňkou večer mluvím ze všech sil
Vždyť on ji tenkrát pro mě zasadil

Tatínek se ke mě sklonil a voněl tabákem
Jeho paže sepjali se, kolejnice za vlakem
Pan učitel o válce nám vykládal
Chromej Vojta před kapličkou o tom bubnoval
Tož to my se války nebojíme
Válka je s dálkou hra
Horší jsou ale věci jiné
Například strašidla
Vodník tě k sobě stáhne
Roztrhá divý muž
Jde polednice za dne
Nůž
Tatínek se ke mě sklonil a bylo to ve spánku
Mundůr měl plný bláta a ránu na spánku
Nikdy sem dřív nechodily tak divný dopisy
Co pro ně plakaly maminky z naší vsi
Smutek mě ale dolů táhne
Už nemůže být hůř
jako bych byla spala za dne
A v srdci měla nůž
Den po dni prázdně plyne
Ta hrůza nemá dna
Vraťte se moje časy jiné!
Kde jsou má strašidla!
Chodím se mazlit do almary, co stává na síni
S oblekem, který studí, jak prázdné peřiny
S jablůňkou večer mluvím ze všech sil
Vždyť on ji tenkrát pro mě zasadil

Writer(s): Ondřej Fibich
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Strašidla Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Strašidla".

End of content

That's all we got for #

What Does Strašidla Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

1

557
Hot Songs

1

180

0

339
by Taiu, Milo j

0

39
Recent Blog Posts