La Pegatina
Oques Grasses Bananeres cover

Bananeres
by (Feat. )
Lyrics and Meaning


Album
Released
May 12, 2015
Ratings


Bananeres Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Vinc de fadista I tiro de to
I aquest do em desespera
Hi ha poca pista per a la missió
I el motor no s'engega
Vinc de la bèstia I la mataré
Perquè no arribi a carena
De la drecera a ser com sóc
Tot està per fer
Verse 2
Sortirem per bananeres
De la crisi del matí
Sortirem per bananeres
Sempre hi ha verí d'ahir
Sortirem per bananeres
L'altra lluna és un perill
Sortirem per bananeres
Verse 3
Vinc de la panxa de ma mare
De tot el que un dia vaig fer
Sense saber on vaig ara
La vida em dispara amunt
I perdo el fil sortint del fum
Tan lluny perdo la bala
I tot comença on s'acabava
I també vinc de la panxa del teu pare
De tot el que un dia va fer
Sense saber el que pensava
I no, no paris que no para
Que així desapareix un dia
I comença l'altre
Amb una fletxa de cupido al cul
Amunt I avall, com una cabra
Verse 4
Tal com ve se'n va
Se'n va la gràcia I se'n va la fera
Tal com ve se'n va
Se'n van de festa pomes I peres
Tal com ve se'n va
Se'n va la fusta que ara remena
I se'n va la sang I ens veiem salvats
Però ja tornarà
I ara estem tarats I la nostra cosa
Ens fa anar de cap

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts


More Songs by La Pegatina