بتقتلني هيك cover
بتقتلني هيك cover

بتقتلني هيك Lyrics Meanings
by Laura Khalil

1

بتقتلني هيك Lyrics

مشتاقة نتلاقى مشتاقة حدك كون
مشتاقة نتلاقى وإغفى بأحلى عيون
وينن حبيبي؟ وينن عينيك؟
مشتاقة نتلاقى تبعدني كيف؟ وروحي بإيديك
خليني حدك وإجرحني كل لحظة جرح جديد
ما بدي مرة تفرحني ولا همي هم يزيد
لكن ما تبقى بعيد بتقتلني هيك
خليني حدك وإجرحني كل لحظة جرح جديد
ما بدي مرة تفرحني ولا همي هم يزيد
لكن ما تبقى بعيد بتقتلني هيك صدقني بتحرقني نار البعد بالروح
صدقني بتحرقني وين بدك بعد تروح؟
والله حرام، حرام عليك
صدقني بتحرقني والله حرام، حرام عليك
خليني حدك وإجرحني كل لحظة جرح جديد
ما بدي مرة تفرحني ولا همي هم يزيد
لكن ما تبقى بعيد بتقتلني هيك
خليني حدك وإجرحني كل لحظة جرح جديد
ما بدي مرة تفرحني ولا همي هم يزيد
لكن ما تبقى بعيد بتقتلني هيك
خليني حدك وإجرحني كل لحظة جرح جديد
ما بدي مرة تفرحني ولا همي هم يزيد
لكن ما تبقى بعيد بتقتلني هيك

Writer(s): MOUNIR BOU ASSAF
Copyright(s): Lyrics © Rotana Publishing s.a.r.l.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

by Zedd, Elley Duhé

0

58