نضرني زين cover
نضرني زين cover

نضرني زين Lyrics Meanings
by Massar Egbari

1

نضرني زين Lyrics

نضرني زين وحققني
بنظرة عين غرقني
ما بين البين ذوقني شفايف تين، شفايف تين
نضرني زين وحياني
بنظرة عين حباني
ما بين البين قلّاني على الجنبين، على الجنبين

نضرني زين وراح فايت
بنظرة عين من الساكت
ما بين البين حاجات فاتت
ما بين إثنين حاجات عاشت
نضرني زين وراح فايت
بنظرة عين من الساكت
ما بين البين حاجات فاتت
ما بين إثنين حاجات عاشت

برغم سنين حاجات عاشت
برغم سنين
نضرني زين
زين

Writer(s): Mamdouh Fawzy
Copyright(s): Lyrics © Qanawat
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks