انذار cover
انذار cover

انذار Lyrics Meanings
by مهند عدنان

2

انذار Lyrics

الیوم ادق انذار واخذ علزلم
الموت احبنة وعندي مو مهم
انة لھیبة ویموت العال بیة
تلوح الغیم انة چفوف ادیة
بدیة الكون فریتة بدیة
زلمة لو ھدیت مااقعد بعد
ناري ماتطفة ولا بردت ابد
مضیفي الناس تتعناه
تفقتي الموت تحچي ویاه
الیجیني بزود اتلقاه
الزلم لو طبیت كلھة تستعد
انة ابو الكلفة شیفظھة امن اھد
اسد غابة واطیح میت زلمة
ابو غیرة واصیل وموش كلمة
علیة الماو متفصل علیة
من یصیر ازماط انة اركض ركض
لو اطب بیھة تخرب ماتفض
مضیفي الناس تتعناه
تفقتي الموت تحچي ویاه
الیجیني بزود اتلقاه
ماادق بلیل ادق امن الصبح
انة بلھدة اطیح على الجرح
ابو غیرة بشھود الناس كلھة
والطلابة الچبیرة انة احلھة
الي یحچي ویاي ماعندة عقل
یمي بلفزعة الدنیة تشتعل
مضیفي الناس تتعناه
تفقتي الموت تحچي ویاه
الیجیني بزود اتلقاه الیوم ادق انذار واخذ علزلم
الموت احبنة وعندي مو مهم
انة لھیبة ویموت العال بیة
تلوح الغیم انة چفوف ادیة
بدیة الكون فریتة بدیة
زلمة لو ھدیت مااقعد بعد
ناري ماتطفة ولا بردت ابد
مضیفي الناس تتعناه
تفقتي الموت تحچي ویاه
الیجیني بزود اتلقاه
الزلم لو طبیت كلھة تستعد
انة ابو الكلفة شیفظھة امن اھد
اسد غابة واطیح میت زلمة
ابو غیرة واصیل وموش كلمة
علیة الماو متفصل علیة
من یصیر ازماط انة اركض ركض
لو اطب بیھة تخرب ماتفض
مضیفي الناس تتعناه
تفقتي الموت تحچي ویاه
الیجیني بزود اتلقاه
ماادق بلیل ادق امن الصبح
انة بلھدة اطیح على الجرح
ابو غیرة بشھود الناس كلھة
والطلابة الچبیرة انة احلھة
الي یحچي ویاي ماعندة عقل
یمي بلفزعة الدنیة تشتعل
مضیفي الناس تتعناه
تفقتي الموت تحچي ویاه
الیجیني بزود اتلقاه

Writer(s): Ahmad Almayali
Copyright(s): Lyrics © Qanawat
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions


1

463

Hot Tracks

by Bazzi

0

54