Prišiel Ježiš

Prišiel Ježiš Lyrics Meanings
by Mládežnícky zbor Dolný Kubín

3

Prišiel Ježiš Lyrics

Prišiel Ježiš, je na svet daný
Už je tak blízko medzi nami
Tak nechaj prenikať lásku
A odpovedz si na otázku
Si pripravený vzdať sa vlastnej slávy?
Aleluja, aleluja
Aleluja, aleluja
Mária, Matka, buď pozdravená
Tebe správu anjel zvestoval
Prosíme ťa, nauč nás biednych
Náš život vložiť do rúk Božích
Srdce odovzdať a viac sa nebáť
Aleluja, aleluja
Aleluja, aleluja
Chvála Bohu na výsostiach
Nech znie v našich srdciach
Amen, Aleluja, Jeho je
Moc a sláva
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja

Writer(s): Michaela Adamcová
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Prišiel Ježiš Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Prišiel Ježiš".

End of content

That's all we got for #

What Does Prišiel Ježiš Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
by Seagazer

1

17

1

1K
Hot Tracks
Recent Blog Posts