Moya Brennan I Láthair Dé (In God's Presence) cover

I Láthair Dé (In God's Presence)
by
LyricsI Láthair Dé (In God's Presence) Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Taispeáin anois mo bhealach
Tabhair aire domsa a Thiarna
Gach lá 's oiche
Éist a Dhia le mo ghuí
Verse 2
Dóchas thug Tú somh istigh
D'éist Tú liom nuair a bhí mé shíos
Is Tú tá dílis agus trócaireach
Líon mé le do Spiorad go deo
Seinnfidh mé fá do ghlóire
S na n-aingil
i láthair Dé
Verse 3
Treoraigh anois mo shaol sa
Líon suas mo chroí
Le grá mór
Tusa an Rí
Is Tú a rinne neamh agus talamh
Verse 4
Chuir Tú siocháin in mo chroí
Gheal Tú aoibhneas in mo shaol
Seinnfidh mé an cláirseach duitse
Is molfaidh mé Thú le mo bheo
Verse 5
Taispeáin anois mo bhealach
Tabhair aire domsa a Thiarna
Gach lá 's oiche
Éist a Dhia le mo ghuí
Treoraigh anois mo shaol sa
Líon suas mo chroí le grá mór
Tusa an Rí
Is Tú a rinne neamh agus talam
Verse 6
(Show me the way every night and day, listen to my plea)
Verse 7
When I was feeling down
You are true and full of compassion
Forever fill me with Your spirit
I will sing of Your Glory
And the angels
In God's presence
Verse 8
In this world guide me
Fill my heart with great love
You are the King
You made heaven and earth
Verse 9
You put peace in my heart
You brought happiness to my life
I will play the harp
To praise You as long as I live
Verse 10
Show me the way
Every night and day
Listen to my plea
In this world guide me
Fill my heart with great love
You are the King
You made heaven and earth

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts