يا حب خذني cover
يا حب خذني cover

يا حب خذني Lyrics Meanings
by ميرا

2

يا حب خذني Lyrics

يا حب خذني
خذني لا تردني
ووديني للي احبه
يا حب خذني
خذني لا تردني
ووديني للي احبه
ابدا ابدا ماشوف غيره
انا انا صرت اسيره
مالي مالي بغيره سيره
مالي مالي
لا لا لا لا.... ولا لا لا لا
وحبه شاغلني
انا ماهي حاله
لا لا لا لا.... لا لا لا لا
وحبه شاغلني
انا ماهي حاله
يلا شدني
امسك ايدي وابد لا تهدني
وسكني بقلبه
يلا شدني
امسك ايدي وابد لا تهدني
وسكني بقلبه
ياهوى تدري وش ودي
اخذه واجيبه عندي
ومحد يشوفه من بعدي
ويصير حلالي
ياهوى تدري وش ودي
اخذه واجيبه عندي
ومحد يشوفه من بعدي
ويصير حلالي
ابي وصاله.. ويشغل باله
واكمل عمري وياه.. وانا قباله
ابي وصاله.. ويشغل باله
واكمل عمري وياه.. وانا قباله يا حب خذني
خذني لا تردني
ووديني للي احبه
يا حب خذني
خذني لا تردني
ووديني للي احبه
ابدا ابدا ماشوف غيره
انا انا صرت اسيره
مالي مالي بغيره سيره
مالي مالي
لا لا لا لا.... ولا لا لا لا
وحبه شاغلني
انا ماهي حاله
لا لا لا لا.... لا لا لا لا
وحبه شاغلني
انا ماهي حاله
يلا شدني
امسك ايدي وابد لا تهدني
وسكني بقلبه
يلا شدني
امسك ايدي وابد لا تهدني
وسكني بقلبه
ياهوى تدري وش ودي
اخذه واجيبه عندي
ومحد يشوفه من بعدي
ويصير حلالي
ياهوى تدري وش ودي
اخذه واجيبه عندي
ومحد يشوفه من بعدي
ويصير حلالي
ابي وصاله.. ويشغل باله
واكمل عمري وياه.. وانا قباله
ابي وصاله.. ويشغل باله
واكمل عمري وياه.. وانا قباله

Writer(s): Abdullah Salim
Copyright(s): Lyrics © Qanawat
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks


0

29