Con Rồng Cháu Tiên
Con Rồng Cháu Tiên

Con Rồng Cháu Tiên Lyrics Meanings
by Ngoc Ha
ft. Lâm Nhat Tien

9
Con Rồng Cháu Tiên Music Video

Con Rồng Cháu Tiên Lyrics

Việt Nam tiếng gọi nước tôi (hmm)
Ngàn xưa giữa dòng nổi trôi (hah)
Hah uhm hoh

Việt Nam tiếng gọi nước tôi
Ngàn xưa giữa dòng nổi trôi
Rồng Tiên núi rừng biển khơi
Mẹ cha mỗi người mỗi nơi
Sầu đau bao giờ sẽ nguôi

Ôi tiếng hát Lạc Long Quân giữa núi rừng vang rền
Tiếng hát Mẹ Âu Cơ giữa biển trời mênh mang
Dưới bóng cờ Văn Lang dấu tích Việt huy hoàng
Sống với ngàn phong ba
Với đất trời bao la
Sống với ngàn phong ba
Với đất trời bao la

Ôi nước Việt mến yêu
Đường đi bước lên ngàn máu xương
Vượt lên những đau khổ muộn phiền
Dìu nhau hỡi cháu con Rồng Tiên

Về đây con Rồng cháu Tiên
Cùng giơ cao ngọn đuốc thiêng
Vòng tay siết chặt bước lên
Dìu nhau với tình ấm êm
Đàn con chung một trái tim

Ôi tiếng hát Lạc Long Quân giữa núi rừng vang rền
Tiếng hát Mẹ Âu Cơ giữa biển trời mênh mang
Dưới bóng cờ Văn Lang dấu tích Việt huy hoàng
Sống với ngàn phong ba
Với đất trời bao la
Sống với ngàn phong ba
Với đất trời bao la

Ôi những mảnh hồn Mê Linh gái đất Việt chôn tình
Tiếng trống trận Tây Sơn khiến lũ giặc hoang mang
Mãi mãi hồn Quang Trung giữa núi đồi kiêu hùng
Quyết bảo vệ giang san

Ôi mãi mãi là tấm gương chiếu sáng hồn dân tộc
Mãi mãi ngọn đuốc thiêng giữ lấy hồn Văn Lang
Sẽ có ngày nắng lên bóng tối rồi không còn
Sẽ có ngày vinh quang
Giữ lấy hồn Việt Nam

Writer(s): BUONG AN TRAN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Con Rồng Cháu Tiên Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Con Rồng Cháu Tiên".

End of content

That's all we got for #

What Does Con Rồng Cháu Tiên Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
by Luka Yusuf, Naphtali Yakubu

1

17
by BLACKPINK

1

70
Hot Tracks
Recent Blog Posts