Cô Thắm về làng cover
Cô Thắm về làng cover

Cô Thắm về làng Lyrics Meanings
by Nhóm Rain Kids


Cô Thắm về làng Lyrics

Ô kìa ai như cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay dây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên

Mặt hoa da phấn đôi mắt đa tình
Mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thướt như liễu buông mành
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình

Ô kìa ai như cô Thắm
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài
Thế mà hôm nay cô Thắm
Không khác chi các cô làng ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà
Áo bà ba duyên quê ấy mà
Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa

Thì ra cô Thắm đáng mến hơn người
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời
Bao người thương bao chàng mê
Làng trên xóm dưới nô nức xa gần
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước chi ta có dâu là nàng

Ô kìa ai như cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay dây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên

Mặt hoa da phấn đôi mắt đa tình
Mày cong môi thắm nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thướt như liễu buông mành
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình

Ô kìa ai như cô Thắm
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài
Thế mà hôm nay cô Thắm
Không khác chi các cô làng ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà
Áo bà ba duyên quê ấy mà
Cùng chị em chân dép cô đi chợ xa

Thì ra Cô Thắm đáng mến hơn người
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời
Bao người thương bao chàng mê
Làng trên xóm dưới nô nức xa gần
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước chi ta có dâu là nàng

Làng trên xóm dưới nô nức xa gần
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước chi ta có dâu là nàng

Writer(s): TRUNG DUONG
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Cô Thắm về làng Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Cô Thắm về làng".

End of content

That's all we got for #

What Does Cô Thắm về làng Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

478
Hot Tracks
Recent Blog Posts