Paolo Citarella, Patrizio Buanne, Caroline Seitz, Nicole Hoffmann, Julia Hoffmann, Franz Brachner, Connie Brachner, Margit Seitz Luna Mezz 'O Mare cover

Luna Mezz 'O Mare
by Paolo Citarella, , Caroline Seitz, Nicole Hoffmann, Julia Hoffmann, Franz Brachner, Connie Brachner & Margit Seitz
Lyrics


Released
Jan 1, 2005

Luna Mezz 'O Mare Lyrics

Song Meaning
Verse 1
See'è 'na luna mezz'you mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a see you te dare
Mamma mia pensace tu
Verse 2
Se te piglio lu pesciaiole
Isse vai isse vene
Sempe lu pesce mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Verse 3
Te pesculia figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà
No calamare see'eggi'accattà
Verse 4
see'è 'na luna mezz'you mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a see you te dare
Mamma mia pensace tu
Verse 5
Se te piglio lu pulezia
Isse vai isse vene
Semp'a scuppetta mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Verse 6
Te scuppettea figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà
'Na scuppetta see'eggi'accattà

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts