Người Thương Kẻ Nhớ cover
Người Thương Kẻ Nhớ cover

Người Thương Kẻ Nhớ Lyrics Meanings
by Pham Nhat Son


Người Thương Kẻ Nhớ Lyrics

Em đi rồi ngậm ngùi tôi ở lại
Đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi vương nỗi nhớ
Người ở lại mang nỗi chờ
Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ
Chỉ còn lại một vần thơ

Em đi rồi nửa hồn tôi khờ dại
Trăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai
Ngày tôi em gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào
Mềm lòng chấp nhận xa nhau
Bởi dòng đời tựa sóng dâng cao

Em ra đi nơi trời xa xứ lạ
Nhắn gởi gì về miền đất quê ta
Em vô tư hay là em còn nhớ
Những con đường tình tự ngày qua

Em đi rồi có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình đành chia phôi
Mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi

Em ra đi nơi trời xa xứ lạ
Nhắn gởi gì về miền đất quê ta
Em vô tư hay là em còn nhớ
Những con đường tình tự ngày qua

Em đi rồi có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăn được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình đành chia phôi
Mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi

Tình mình đành chia phôi
Mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi
Tình mình đành chia phôi
Mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi

Writer(s): SU VINH BUI
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Người Thương Kẻ Nhớ Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Người Thương Kẻ Nhớ".

End of content

That's all we got for #

What Does Người Thương Kẻ Nhớ Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

633
Hot Tracks
Recent Blog Posts