إنشا الله cover
إنشا الله cover

إنشا الله Lyrics Meanings
by Saber Rebai

2

إنشا الله Lyrics

إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي

إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ
إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ

قلبي أنا اختارك إنت C'est fini ca y est
راه وربي حالف يدي
قلبي أنا اختارك إنت C'est fini ca y est
راه وربي حالف يدي

إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ
إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ

إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي

تمنيت نشوف معاك أيام
لقيتها خير من اللي في بالي
Les problemes عدت الشهور قلبي نسى
والحزن الوحده عفني خطاني
تمنيت نشوف معاك أيام
لقيتها خير من اللي في بالي
Les problemes عدت الشهور قلبي انسى
والحزن الوحده عفني خطاني قلبي أنا اختارك إنت C'est fini ca y est
راه وربي حالف يدي
قلبي أنا اختارك إنت C'est fini ca y est
راه وربي حالف يدي

إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ
إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ

إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي

إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي
يديم الفراح عليّ
إنشا الله ربي
هو اللي راح يحن عليّ
إنشا الله ربي

إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي
إنشا الله ربي

Writer(s): MOUNIR JAZAIRI
Copyright(s): Lyrics © Rotana Publishing s.a.r.l.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

by Travis Scott ft. NAV, Gunna

0

11
by Bryce Vine

0

88

0

29