Uhlale Wazi

Uhlale Wazi Lyrics Meanings
by Simmy

2

Uhlale Wazi Lyrics

Hayi abantu bangehlule
Kuyini na bangazwani nokuthula
Bangehlule
Ngingenyelwa ngamanzi endlini
Baqamba amanga yini na
Kanti ngenzeni na

Ngiyazi uhambe izolo
Kodwa buya buya thembalami
Darly ngiyazi uhambe izolo
Ngiyakukhumbula
Ubuye thembalam (Ubuye thembalam)

Uhlale wazi
Uhlale wazi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)
Uhlale wazi
Uhlale wazi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)
Uhlale wazi
Uhlale wasi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)
Uhlale wazi
Uhlale wasi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)

Buya thembalam
Buya thembalam
Ngiyakukhumbula
Buya thembalam

Hayi abantu bangehlule
Kuyini na bangazwani nokuthula
Bangehlule
Ngingenyelwa ngamazi endlini
Baqamba amanga yini na
Kanti ngenzeni na

Ngiyazi uhambe izolo
Kodwa buya buya thembalami
Darly ngiyazi uhambe izolo
Ngiyakukhumbula
Ubuye thembalam (Ubuye thembalam)

Uhlale wazi
Uhlale wazi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)
Uhlale wazi
Uhlale wazi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)
Uhlale wazi
Uhlale wazi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)
Uhlale wazi
Uhlale wazi ngeke mina ngikhohlwe nguwe ( Buya thembalam)

Buya thembalam
Buya thembalam
Ngiyakukhumbula
Buya thembalam

Writer(s): SANELE TRESURE SITHOLE, SIMPHIWE MAJOBE NHLANGULELA, MPHO MHLONGO
Copyright(s): Lyrics © O/B/O CAPASSO
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Uhlale Wazi Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Uhlale Wazi".

End of content

That's all we got for #

What Does Uhlale Wazi Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts