TUAK ADALAH NYAWA
TUAK ADALAH NYAWA

TUAK ADALAH NYAWA Lyrics Meanings
by SINTYA RISKE

11
TUAK ADALAH NYAWA Music Video

TUAK ADALAH NYAWA Lyrics

Bangun semengan titiang kepupungan

Mirib dugas dibi ada ane kuangan
Ngangin ngauhang batise mejalan
Limae buyutan sirahe nyut enyutan


Ta ta re ro ra

Re ro ro ro re ro
To to re ro

Ta ta ra re ra ro ra

Ta ta re ro ra

Re ro ro ro re ro
To to re ro
Ta ta ra re ra ro ra


Angseh- angsehang titiang mejalan

Neked ya di pondok
ditu kumpul jak timpal
Mesuryak galang bayun titiange
Mara maan cepok liang manah titiange

Tuak tuak tuak tuak

Tuak adalah nyawa

Yening awai sing maan tuak

Hidupe serasa ada kuangan


Tuak tuak tuak tuak

Tuak adalah nyawa
Yening awai sing maan tuak

Hidupe serasa ada kuangan


Ta ta ri ro re

Ta ta ro ra re
Ta ta ri ro re

Ta ta ro ra re
Ta ta ri ra ro
Re ro ra ro re ra ro re ra

Liu nak ngorang

Demen minum demen ngae rusuh
Buktine jani iraga tusing taen memisuh
Dini iraga ngibur

sambilang ya ngalih peluh

Da ja bes ruet apang

ya iraga lantang tuwuh

Tuak tuak tuak tuak

Tuak adalah nyawa
Yening awai sing maan tuak
Hidupe serasa ada kuangan

Tuak tuak tuak tuak

Tuak adalah nyawa

Yening awai sing maan tuak
Hidupe serasa ada kuangan

Ta ta re ro ra

Re ro ro ro re ro
To to to re ro
Ta ta ra re ra ro ra

Ta ta re ro ra

Re ro ro ro re ro

To to to re ro

Ta ta ra re ra ro ra

Writer(s): I WAYAN BALI MEGAWAN
Copyright(s): Lyrics © Universal Music Publishing Group
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

TUAK ADALAH NYAWA Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "TUAK ADALAH NYAWA".

End of content

That's all we got for #

What Does TUAK ADALAH NYAWA Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
by Seagazer

1

17

1

1K
Hot Tracks
Recent Blog Posts