Du Var Där

Du Var Där Lyrics Meanings
by Sofia Karlsson

1

Du Var Där Lyrics

Ängarna och stenarna spindelväven, grenarna
Regndropparnas tysta fall mot sanden
Myggorna i dikena, vågorna i vikarna
Och dimman som ett skimmer över landet.

Du var där. Men jag visste ingenting
Du var där. Vi svalkades av samma vind
Du var där. Vi flöt i samma ström
Vi drömde samma dröm.

Gårdarna och ödehusen. Motorvägen, natriumljusen
städerna som glimmar bakom bergen
Rälsen genom tunnlarna och alla tysta stunder.
Mitt hjärta ropar över Sverige

Du var där. Men jag visste ingenting
Du var där. Vi svalkades av samma vind
Du var där. Vi flöt i samma ström.
Vi drömde samma dröm.

Du var där. Men jag visste ingenting
Du var där. Vi svalkades av samma vind
Du var där. Vi flöt i samma ström.
Vi drömde samma dröm.

Du var där. Men jag visste ingenting
Du var där. Vi svalkades av samma vind
Du var där. Vi flöt i samma ström.
Vi drömde samma dröm.
Vi drömde samma dröm.

Writer(s): Andreas Mattsson, Sofia Karlsson
Copyright(s): Lyrics © BMG Rights Management
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Du Var Där Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Du Var Där".

End of content

That's all we got for #

What Does Du Var Där Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts