My chcemy do NATO
My chcemy do NATO

My chcemy do NATO Lyrics Meanings
by T-Raperzy znad Wisły

2
My chcemy do NATO Music Video

My chcemy do NATO Lyrics

Ta piosenka za zadanie
Ma piętnować zachowanie
I postawę pewnych osób
Co na stary myślą sposób

W tym utworze są walory
Nie słyszane do tej pory

My chcemy do NATO my chcemy do NATO
Ah uh
A tato nasz za to chce kram mieć z sałatą
Ah uh

My chcemy do Unii My chcemy do Unii
Ah uh
A tato znów lato chce spędzić w Rumunii
Ah uh
My chcemy Europy bez wiz i bez granic
Ah uh
A tato nasz na to że nigdy że za nic
Ah uh

Jak państwo sami słyszeli symbolika tekstu utworu chociaż bardzo piękna
Wydaje się być nie do końca jednoznaczna
Wyjaśniam więc iż mamy tu do czynienia z dwoma opcjami
Pierwsza z nich to siły postępu utożsamiane z młodymi czyli dziećmi
Które kierując się racjami wyższymi typu ojczyzna
Pragną wstąpienia do NATO Unii i tak dalej
Natomiast druga to siły konserwatywne
Identyfikowane ze starymi czyli z ojcem zwanym tatą
Który to ma tylko i wyłącznie na uwadze swój ciasny
Pozbawiony szerszych horyzontów interes w rodzaju kramu z sałatą czy też lata w Rumunii
Rodzi się więc uzasadniona obawa czy aby właściwa z tych sił okaże się być zwycięska
Dziś uspokajam że tak Dziś rano aresztowano właśnie twórcę tekstu

Writer(s): SLAWOMIR SZCZESNIAK
Copyright(s): Lyrics © Universal Music Publishing Group
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

My chcemy do NATO Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "My chcemy do NATO".

End of content

That's all we got for #

What Does My chcemy do NATO Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
by Lynch/Pilson ft. George Lynch

1

55
Hot Tracks

0

50
Recent Blog Posts