Phi Truong Hao Hoa

Phi Truong Hao Hoa Lyrics Meanings
by Trung Duong

2

Phi Truong Hao Hoa Lyrics

Nắng phi trường bán đảo Cam Ranh xanh chờ ai. Chiếc Airline Việt Nam lướt êm trên đường băng. Chào lữ khách thương mến chào lữ khách đã đến xin chúc an toàn và xin chúc huy hoàng xin chúc những ngày đẹp tươi nhất Khánh Hòa. Bao ngày qua phi trường ấp ủ nét duyên hào hoa quên đường xa xin mời lữ khách xay mơ dệt mộng. Đây Cam Ranh non nước cảnh quan thiên nhiên hữu tình. Đây Nha Trang mến khách ngất ngây nụ trầm hương. Xin gởi người tình xa. Cam Ranh phi trường hào hoa.

Writer(s): TRUNG DUONG
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Phi Truong Hao Hoa Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Phi Truong Hao Hoa".

End of content

That's all we got for #

What Does Phi Truong Hao Hoa Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
by Lynch/Pilson ft. George Lynch

1

55
Hot Tracks

0

50
Recent Blog Posts