Thu Tinh Khong Gui

Thu Tinh Khong Gui Lyrics Meanings
by Trung Duong

5

Thu Tinh Khong Gui Lyrics

Tôi viết thư tình này cho ai? Hỡi người con gái liễu yếu trang đài. Em vội vàng chi vội vàng chi. Đem cái xuân thì đổi lấy phù phiếm trần ai. Tôi viết thư tình này cho ai? Hỡi người con gái tôi lỡ yêu rồi. Em sợ đời tôi nhiều mỏng manh. Đêm nghĩa đêm tình vàng đá đổi lấy phồn hoa. Thì ra con tim ta chỉ có nhạc có thơ mơ mộng huyền nuôi ảo vọng ngàn sau đắm gió trăng. Bao nhiêu khát vọng đều nằm trong câu hát. Bao nhiêu ấm nồng ngọt ngào cùng phím rung. Tôi viết thư tình rồi không trao. Dạt dào cung phím chi lắm ưu phiền. Em còn nhan sắc còn trang điểm. Tôi nghiễm nhiên là nhạc sỹ chỉ biết mộng mơ. Nhạc sỹ có nghĩa lý gì, nhạc sỹ chỉ biết mộng mơ.

Writer(s): TRUNG DUONG
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Thu Tinh Khong Gui Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Thu Tinh Khong Gui".

End of content

That's all we got for #

What Does Thu Tinh Khong Gui Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts