Bé Vui Noel cover
Bé Vui Noel cover

Bé Vui Noel Lyrics Meanings
by Tú Anh


Bé Vui Noel Lyrics

Đến Giáng Sinh rồi
Phố xá đông vui
Chuông kêu đính đoong
Nhà nhà ấm áp

Bé cố treo cao
Những trái châu vàng
Cây thông lá xanh
Lung linh đèn màu

Nắn nót đôi tay
Viết lá thư này
Ghi tên gửi cho
Ông già Noel

Bé ước mơ rằng
Tất cả bạn bè
Không ai phải như
Cô bạn bán diêm

Đến Giáng Sinh rồi
Phố xá đông vui
Chuông kêu đính đoong
Nhà nhà ấm áp

Bé cố treo cao
Những trái châu vàng
Cây thông lá xanh
Lung linh đèn màu

Nắn nót đôi tay
Viết lá thư này
Ghi tên gửi cho
Ông già Noel

Bé ước mơ rằng
Tất cả bạn bè
Không ai phải như
Cô bạn bán diêm

Bé ước mơ rằng
Tất cả bạn bè
Không ai phải như
Cô bạn bán diêm

Writer(s): CHUNG VAN NGUYEN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Bé Vui Noel Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Bé Vui Noel".

End of content

That's all we got for #

What Does Bé Vui Noel Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts