Chị thương em lắm cover
Chị thương em lắm cover

Chị thương em lắm Lyrics Meanings
by Tú Anh


Chị thương em lắm Lyrics

Lúc ba vắng nhà chị chơi với em
Lúc mẹ vắng nhà chị chăm em nhé
Bé ơi chớ khóc đến khi mẹ về
Có mua bánh phồng chị em mình ăn

Bé ngoan của chị đừng leo quá cao
Đến khi té rồi là đau lắm đấy
Bé ơi chớ có quấy phá mẹ buồn
Bé ơi hãy vâng lời ai cũng thương

Lala lala
Chị hai thương em nhé và thương nhất nhà
Lala lala
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau

Lúc ba vắng nhà chị chơi với em
Lúc mẹ vắng nhà chị chăm em nhé
Bé ơi chớ khóc đến khi mẹ về
Có mua bánh phồng chị em mình ăn

Bé ngoan của chị đừng leo quá cao
Đến khi té rồi là đau lắm đấy
Bé ơi chớ có quấy phá mẹ buồn
Bé ơi hãy vâng lời ai cũng thương

Lala lala
Chị hai thương em nhé và thương nhất nhà
Lala lala
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau
Lala lala
Chị em ta ca hát và luôn bên nhau

Writer(s): CHUNG VAN NGUYEN
Copyright(s): Lyrics © Songtrust Ave
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Chị thương em lắm Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Chị thương em lắm".

End of content

That's all we got for #

What Does Chị thương em lắm Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts