Umrumda Değil
Umrumda Değil

Umrumda Değil Lyrics Meanings
by Tugrul Bektas

2
Umrumda Değil Music Video

Umrumda Değil Lyrics

Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Bu sokaklar bu mahalle
Bin bir olay tonla ihale
Kuzu aslan cömert hikaye
Bi pikapta döner sermaye
Taşı sırtına koyulan yükleri
Bugün elinde ne var ne işledin
Hayat acımaz kaşınır dişleri
Cerrah dikemez burda dikişleri
Gözüm görmez çoğunu
Çok çok özü boktan durumum
Yok yok geri dönmem sonumu
Bilsem bile koşarım yolumu
Kafam esnek düşünür bulurum
Tabi respect atacak kodumun
Bana engel olana kronik takvim
Bek dilini çözer eder ilik nakli
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Sahteler kahpeler
Menfaati bitince düşen maskeler
Sövmeler tövbeler
Fark etmez güçsüzler kaybeder
Yalanlarının ardına saklan
Direncim inancım oldu
Kalanlar sahipli dostum
Gidenler kiracım oldu
Umrumda değil
Bu sokaklar bu mahalle
Bin bir olay tonla ihale
Kuzu aslan cömert hikaye
Bi pikapta döner sermaye
Taşı sırtına koyulan yükleri
Bugün elinde ne var ne işledin
Hayat acımaz kaşınır dişleri
Cerrah dikemez burda dikişleri
Bize direnen sıfırı tüketti
Bile bile lades hep garipti
Bozuluyo' dengem eski ben değil
İncelse de kop diyemem ki
Tek celsede müebbet hapsi
Netliğimi korurum hep kasti
Sinyali koy yandan çarklı
Bu civarda pastel hayatına daksil
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Sahteler kahpeler
Menfaati bitince düşen maskeler
Sövmeler tövbeler
Farketmez güçsüzler kaybeder
Yalanlarının ardına saklan
Direncim inancım oldu
Kalanlar sahipli dostum
Gidenler kiracım oldu
Umrumda değil

Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Bu sokaklar bu mahalle
Bin bir olay tonla ihale
Kuzu aslan cömert hikaye
Bi pikapta döner sermaye
Taşı sırtına koyulan yükleri
Bugün elinde ne var ne işledin
Hayat acımaz kaşınır dişleri
Cerrah dikemez burda dikişleri
Gözüm görmez çoğunu
Çok çok özü boktan durumum
Yok yok geri dönmem sonumu
Bilsem bile koşarım yolumu
Kafam esnek düşünür bulurum
Tabi respect atacak kodumun
Bana engel olana kronik takvim
Bek dilini çözer eder ilik nakli
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Sahteler kahpeler
Menfaati bitince düşen maskeler
Sövmeler tövbeler
Fark etmez güçsüzler kaybeder
Yalanlarının ardına saklan
Direncim inancım oldu
Kalanlar sahipli dostum
Gidenler kiracım oldu
Umrumda değil
Bu sokaklar bu mahalle
Bin bir olay tonla ihale
Kuzu aslan cömert hikaye
Bi pikapta döner sermaye
Taşı sırtına koyulan yükleri
Bugün elinde ne var ne işledin
Hayat acımaz kaşınır dişleri
Cerrah dikemez burda dikişleri
Bize direnen sıfırı tüketti
Bile bile lades hep garipti
Bozuluyo' dengem eski ben değil
İncelse de kop diyemem ki
Tek celsede müebbet hapsi
Netliğimi korurum hep kasti
Sinyali koy yandan çarklı
Bu civarda pastel hayatına daksil
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Pis suratlar
Boş tasalar
Küsüratlar
Umrumda değil
Pis tavırlar
Bu sağırlar
Bu günahlar
Umrumda değil
Sahteler kahpeler
Menfaati bitince düşen maskeler
Sövmeler tövbeler
Farketmez güçsüzler kaybeder
Yalanlarının ardına saklan
Direncim inancım oldu
Kalanlar sahipli dostum
Gidenler kiracım oldu
Umrumda değil

Writer(s): Tuğrul Bektaş
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Umrumda Değil Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Umrumda Değil".

End of content

That's all we got for #

What Does Umrumda Değil Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

1

187

1

626
Hot Tracks
Recent Blog Posts